Start Program szkolenia nurkowania podlodowego

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKA PODLODOWEGO

 

zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie  pod lodem.


Warunki uczestnictwa w kursie:

* Ukończone 16 lat

* Stopień płetwonurka LOK/CMAS* (P1)

* Minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1

Przebieg szkolenia


Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20m.


Kadra kursu:


Kierownik szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania LOK/CMAS** (M2) z uprawnieniami PL2.

Stosunek instruktor/kursanci w zajęciach praktycznych - 1:4


Uczestnik szkolenia otrzymuje:

* Certyfikat LOK/CMAS.


SZKOLENIE TEORETYCZNE:


1T1 FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI LODU

 1. Właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne lodu morskiego i słodkowodnego.
 2. Procesy tworzenia się, narastania, topnienia i rozpadu lodu.
 3. Charakterystyka różnych form zlodzenia (śryż, lepa, tłoczeń lodowy, przylepa, płoń, kanał przybrzeżny, zastrugi, przetainy, itp..).

1T2 STANOWISKO DO NURKOWANIA POD LODEM

 1. Wybór miejsca nurkowania.
 2. Wykonanie i zabezpieczenie przerębla.
 3. Kontrola grubości lodu.
 4. Technika zakładania lin kierunkowych i asekuracyjnych.
 5. Likwidacja stanowiska po nurkowaniu.

1T3 PSYCHOFIZYCZNE ASPEKTY NURKOWANIA POD LODEM

 1. Stres w nurkowaniach pod lodem, metody przeciwdziałania.
 2. Przechłodzenie organizmu płetwonurka.
 3. Zasady postępowania w wypadku przechłodzenia ciała.

1T4 WYBÓR I PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

1. Eksploatacja nurkowych aparatów oddechowych i przyrządów pomiarowych w niskich temperaturach.

2. Przyczyny zamarzanie automatów oddechowych.

3. Ochrona termiczna ciała - dobór skafandra i bielizny ocieplającej, inne rozwiązania techniczne podwyższające komfort cieplny .

4. Specjalistyczny sprzęt dodatkowy - kołowrotki, śruby i haki lodowe, liny, uprzęże i szelki asekuracyjne, środki sygnalizacyjne, itd.


1T5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Zasady działania ekipy nurkowej na tafli lodowej.
2. Asekuracja w nurkowaniu podlodowym.
3. Ratownictwo w nurkowaniu podlodowym.
4. Autoratownictwo w nurkowaniu podlodowym.
5. Sposoby oznaczania awaryjnej drogi powrotu do przerębla (stroboskop, liny itp.).


SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

 

1P1 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I SPRZĘTU DO NURKOWANIA

 1. Wybór miejsca, wycięcie, techniczne zabezpieczenie i oznakowanie przerębla.

 

1P2 ASEKURACJA LINOWA ORAZ TECHNIKA WEJŚCIA DO WODY I POWROTU NA LÓD

 1. Instalacja typowych linowych systemów zabezpieczenia płetwonurka.
 2. Zasady prawidłowego zanurzania się oraz sposoby powrotu na lód po nurkowaniu.

 

1P3 NURKOWANIE W KONTAKCIE Z LODEM

 1. Nurkowanie pod lodem na małych głębokościach z liną asekuracyjną.
 2. Sygnalizacja linowa.
 3. Nurkowanie pod lodem na małych głębokościach z użyciem kołowrotka.

1P4 RATOWNICTWO NURKOWE POD LODEM

 1. Odnajdywanie powrotnej drogi do przerębla.
 2. Postępowanie w przypadku awarii automatu oddechowego.
 3. Zadania asekuracji.

1P5 RATOWANIE PŁETWONURKÓW Z POWIERZCHNI LODU

1. Organizacja akcji ratowniczej z powierzchni lodu.