Start Co oznacza CMAS i LOK?

Często słyszę pytanie co to jest CMAS i LOK? Postanowiłam więc napisać krótkie wyjaśnienie dla początkujących, by nie zagubili się w tych wszystkich nazwach Puszcza oczko


Po pierwsze CMAS, czyli Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej to federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych. Ponieważ opiera się na działalności społecznej, wymagania na poszczególne stopnie nurkowe są zazwyczaj wyższe niż w organizacjach komercyjnych.


W Polsce CMAS współpracuje m.in. z:


LOK'iem (czyli Ligą Obrony Kraju), więc jeżeli zrobimy uprawnienia w tej organizacji, na naszym certyfikacie będzie napis

P1 KP LOK CMAS (czyli Komisja Płetwonurkowania Ligii Obrony Kraju CMAS)


Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że uprawnienia CMAS'owskie są uprawnieniami międzynarodowymi, więc z naszym certyfikatem będziemy mogli zanurkować na

całym świecie.


Co z tym P1 przed nazwą naszej organizacji?


P1 to nic innego jak określenie stopnia wyszkolenia płetwonurka. I tak w CMAS'owskich organizacjach przyjęto prosty schemat:


P1 (bądź P*)- inaczej "pierwsza gwiazdka nurkowa"- to uprawnienia płetwnourka podstawowego, który może nurkować do 20 metrów (z partnerem).

P2 (P**)- jest to płetwonurek średniozaawansowany, mogący nurkować do 30 metrów (z partnerem). Obejmuje ratownictwo i autoratownictwo.

P3 (P***)- trzygwiazdkowy płetwonurek, jest płetwonurkiem zaawansowanym, mogącym nurkować do 40 metrów (z partnerem) i będący przewodnikiem nurkowym.

P4 (P****)- to stopień nadawany "honorowo" dla płetwonurka, który wykonał dużo nurkowań w różnorodnych warunkach i strefach czasowych.