Start Program szkolenia płetwonurka nitroxowego

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ PŁETWONURKA NITROX’OWEGO

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitrox’owych w wodach otwartych.


Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • minimum Stopień Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 atm.


Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitrox’owych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 atm.) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia i czasów pobytu na dnie, nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.


Po kursie uczestnik otrzymuje:
Certyfikat Płetwonurka Nitrox’ owego.


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne1T1 Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu

 1. Tlen w patofizjologii nurkowania.
 2. Toksyczność tlenowa (CNS, OTU)
 3. Określenie toksyczności tlenowej (CNS, OTU).

1T2 Wpływ azotu na organizm człowieka

 1. Azot w patofizjologii nurkowania:
  a) narkoza azotowa
  b) choroba dekompresyjna
 2. Nitrox w nurkowaniu rekreacyjnym - wady, zalety.

1T3 Technika nurkowań na mieszankach zawierających do 40% tlenu.

 1. Prawo Daltona.
  Zastosowanie mieszanin nitrox’owych w nurkowaniach bezdekompresyjnych - praktyczne przykłady.
 2. Planowanie nurkowania. Diament Daltona:
  a) zastosowanie / obliczanie EAD
  b) zastosowanie / obliczanie MOD
  c) zastosowanie komputerów nitrox’owych

1T4 Sprzęt i zasady bezpieczeństwa.

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu z użyciem nitrox’u.
 2. Sprzęt nurkowy, przystosowanie do tlenu, czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa.
 3. Określenie składu mieszaniny oddechowej, oznaczenie.
 4. Technika przygotowania mieszanin oddechowych - podstawy teoretyczne.


Zajęcia praktyczne:


1P1 Nurkowanie 1


 1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
 5. Podsumowanie nurkowania.

1P2 Nurkowanie 2


 1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
 5. Podsumowanie nurkowania.